Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten en/of overige rechtsbetrekkingen die tot stand komen met De zoete proeverij, Oostmeerlaan 9, 2652 CV te Berkel en Rodenrijs, telefoonnummer: 06 25487408, email: info@dezoeteproeverij.nl . Ingeschreven bij de KvK Den Haag onder nummer:58455841. BTWnummer: NL135399300B01

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Door een bestelling te doen via telefoon of per mail gaat u een overeenkomst aan met De zoete proeverij en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.  Alle goederen blijven eigendom van De zoete proeverij tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.

Artikel 3. Opdracht plaatsen

3.1 U kunt een taartopdracht via mail of telefoon opgeven. Er wordt hierna zo spoedig mogelijk contact met u gezocht via de email. De zoete proeverij is niet verantwoordelijk voor communicatie en leveringsproblemen die voortvloeien uit niet correct doorgegeven gegevens.

3.2 Al onze prijzen zijn inclusief btw.

3.3 Na het plaatsen van een bestelling dient het volledige bedrag te worden overgemaakt.

3.4 De taarten kunnen afgehaald  worden in Berkel en Rodenrijs.

3.5 Binnen Berkel en Rodenrijs worden de taarten gratis bezorgd.

3.6 Bij bezorging buiten Berkel en Rodenrijs rekenen we €0,50 per kilometer binnen een straal van 25 km daarbuiten zijn de bezorgkosten €1,- per km.

Artikel 4. De overeenkomst

4.1 Annuleren door opdrachtgever: Taartopdrachten kunnen tot 4 dagen van te voren schriftelijk per email worden geannuleerd. Tenzij anders vermeld in de prijsopgave. In geval van een volledige betaling vooraf dient u bij annulering de eventueel reeds gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 5. Prijzen

5.1 Alle prijzen en tarieven genoemd op deze site inclusief btw, tenzij anders vermeld.

5.2 De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van ingrediënten, materialen, loonkosten, sociale -, fiscale lasten en toeleveringskosten e.d. welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is De zoete proeverij gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. De prijzen aan u kenbaar gemaakt in een offerte zijn bindend, tenzij in de offerte een bepaling is opgenomen dat dagprijzen voor dagverse producten, verrekend zullen worden.

Artikel 6. Levering

6.1 De taarten kunnen worden afgehaald in Berkel en Rodenrijs.

6.2 Bezorgen binnen Berkel en Rodenrijs is gratis.

6.3 Bezorgen buiten Berkel en Rodenrijs rekenen we €0,50 per kilometer.

6.4 De zoete proeverij bezorgt binnen een straal van 25 km van Berkel en Rodenrijs. Buiten de 25 km bezorgen wordt er €1,- per km berekend.

Artikel 7. Betaling

7.1 De betaling dient bij bevestiging te worden overgemaakt op INGnummer: NL15 INGB 0008 1134 12 t.n.v. De zoete proeverij te Berkel en Rodenrijs. Op het moment dat de betaling binnen is wordt de bestelling definitief aangenomen.

Artikel 8. Klachten en retourzending

8.1 Bij het ophalen van de taart die u het bestelde artikel te controleren op naam, leeftijd e.d. Eventuele fouten kunnen direct te plekke nog gecorrigeerd worden. Bent u niet tevreden over de taart dan dient u dit direct bij afhalen/ bezorgen te vermelden. De zoete proeverij is niet verantwoordelijk te houden voor de invloed op het product van de vervoer- en bewaarcondities uwerzijds.

8.2 Belangrijk!: eetbare inkten zijn van ander samenstelling dan normale drukinkten waardoor afwijkingen in kleur mogelijk zijn. Dit is inherent aan het product.

8.3 De zoete proeverij sluit pertinent uit, elke aansprakelijkheid voor schade (middellijk of onmiddellijk geleden) ontstaan door haar geleverde producten, tenzij deze aansprakelijkheid voortvloeit uit dwingendrechtelijke bepalingen.

8.4 De zoete proeverij is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertragingen in de levering van haar producten.

8.5 De zoete proeverij is niet aansprakelijk voor enige letselschade bijv. als gevolg van allergieën.

9. Geschillen en toepasselijk recht

9.1 Enkel het Nederlands recht is van toepassing op deze geschillen.